Skip to main content

Full text of "An ċaise ġarḃ :"

See other formats


an Caise Sacó 

j. t)ánccr cr 5c»ío6cr6 le 

PeabaR ó h-Gnnnacáin 
GBSSiTSW HILL, MáSé 
ncr sComneaí 

H& ^0A|téA1f t At CtlAt sgitlins rpí C\\mt>le fO[\opfu\r CACti 11*00(10114 
f!f : vVicnex) : Ccna 

CftélT>t éipeAnn Ati óAise £ a n b 

.1. OÁ11CA A SCHÍOOAÓ te 

peAt)An ó ti-ArmnACÁin 30ST0N OOLLXOB LÍHíUU? 

CHESTNUT HILL, MAí*g 6 ctó nA scomneAt C3' 
11 


Ap tiA clóbuAÍAX) A5 Colm ó loétáinn, At CIiac Re<Mti-iu , o. 

Cn&Aifc-re a téigrix> 411 teab^ti be,*s ro, be^nnaéc. 
TTli cá toccaí -ann bíoxV an mitteÁn otmvra. tTI-á c-Á 
<*n Fitix>e<dcc so ne4rh-f1te.4m.dit ní mire ^mÁin ir 
cionnc^c, ^c an córiracc x>o x>ei£it xxm' óige me ó 
ce^s^rc n<* n-éisr^ — &n córhacc x>o teat-biix) mé ré 
bpéan-tuite <*n Dé^pt^. 5páx> x>on Saexnts x)0 rhe^tt 
1 x>cor<ic mé cun Cdbaific fé r^nna Saexntse x>o 
rc|Aíot)AX). Y\Á ce^pox) éinne S"n "0015 Uom-r^ s° 
bpuit <*on ^mpin acu-ro cóm m^ic teir n<* narhrin-Ait) 
x>o cum pití C<Mpbpe &r\ f4ix> x>o t)í <Sp x>cé,ans4 50 
X)lÁt\fiÁ\\ <mn. Ac cá níx> eite ce<*p4ite asam, ^gur 
b-a mait Uom é cjidob-rc^oite. Ui ceapdite ^s-am, 
coirc gur* éiftig tiom r^ <*n mé<vo úzá x>éanC4 ^sam X)o 
•óé^n^m, cap éir a p^ib x>en $4tt-t')é4titd ^m' riuicdt) 
50 X)Cí gup ópom^r ^P $aex>its xrfogUmn 1 n-^oir a 
n^oi mbtidoa x)é^s, gup réixnp te Sdex^eataib m 
ce^ns^ -ó'fogLuim 4011 uaip ir mi^n teo c^bdirc ré 1 
Sce^jic. 

bMx> x)on S^exnts, ^sur 5n^x> "oon cíjt ir gite tmn 
4ji x>om^n, an x><5 $r»áx> 4 cui|iri*ó iji x>ce<mdS4 ré blit 
^tiír. N1<* c^bruige^n ^n te<jb4ti beas ro cun an t>Á 
5Mx> r^n x)o x>úireacc ^sur *oo cotú, (^gur 50 sc^b- 
^i|nx) !) beix) Ácor cpoibe opm-r,d ^sur beix> cotnvó ^p 
mo ?AOtAV 

^Sur mé 45 rctnob^x) r\& bpoc^t ro nít a fior as^m 
c\& acá 455 péócainc 1 n-x>uit> x*n teabaitt, m^ii ó t<Sn<4S 
oon arc ro níop cuijie^x) rcé^U cus<*m m<*r geatt <*iti. 
-Ac mo buix>e^£<ir x>on ótóoóitt ós, $dex>e<5t<*c, x>o tós 
-Air rém é cur» ré ctó X)om, ^s^r x>o '* t)ti^n n^ 
t)^nb4n," mo cóim x>íbircedc r^ c^rcdir reo, x>o cum 
x>^ }i^nn te cujt *n^ btiott^c. pe^DAR ó hArmrt^Cám. C^rcAip BircDÍngbatn, 
3/7/1918. 5uit)e. 5U1A1S orc, a CAise, 

50 nuAiDRe<\C neARcrh^R, 

50 huasai m<\iseAC 

1S 50 SUAnHlAR SÓSAC; 

50 mAlL, 50 c<MP<\, 
Le ronn as casaí) Le^c 
CRé $ieAnnc<\iD dojidah, 
4 C^ise 'n Ceoiu 

50 RA1D FÁUCe ROííMC, 

50 RA1D s^me ic úeoit), 
50 R41D ^RáX) W tReO t)U1C, 

^sus c<sa s^ti CeO; 

50 R41D le^nDA! PODL^ 

is 4 se<\n CRoiDe-CROtmC 
$á meaLLat) '5 00 ceOL-sa 
Cum cfR nA n-05. " ORian n<\ OAnoan." 3/7/1918. t>em n0X)ACz iu uncio. 

Deitt nóúacc ic tíncit), a r5r ítHnn créirh, 
X)o nóita ^n cttoi-óe £it t)ur AOifcmn léi ; 
Ceotca ó coittcit), *r t)ínn-puijic éan, 
Ar teoitne s^oice, ic' ftí£e *oí X)éA\\. 

tiu^iti te^s>Mtt ottc-r^ & rorc^v ru*o> 

T)o cjioi-óe x)í orc^it, 50 focm-ó r«$^c, 

t)ío*ó te feircinc ion-AC ré rún, 

íD^p rciú^ig cion T)í mo pion r^ criutMt. 

Díot) ^c b^rt 1 ^ A*f -ac te^c-óin críor 
T)tiAoi*óe^cc & me^ttr^it) 50 ce^pc cu£^m í, 
Córh-Acc & L4rF4i"ó ^n cre^tic 'na cjioróe, 

^r 4 f^otr^i'ó re^ro^ Fé tu*ctrur rfrw. t>eit> 5<\et)Unnti pé Réim s^n tíioiu. 

potin: " Gáic ní "Otnt>ip. 

v\m fufóe 'óom m-aroedn Spéine, ap taob cnuic t 

gCO|tC4 tuiglt), 

Ag áthápe á\\ an nsLé-rhuirt, ré'n rpéin git, 50 roftdip 

t>íor ; 

Dom mear "00 Labditi caorh-Sut 50 naetvac ó tort ,an 

ri^oic, 

^gur x)UD^ipc, nÁpb' f^-o^ xxn crtétmre 50 mbe^t) 
SdebLuinn pé cáiL ^PÍr- 

filo cjtoróe "oo ptteab Le néipe^cc cé nijt Léirt -oom x*on 

ne^vc Lem taoib, 
Do ó^rif^t) Liom an rcé^L r^n, 1 "ocaob S^etnLse "oo 

te^cc cun cinn; 
Do -óe^pc^r tA\i 5-óc m^oL-top -oe'n pti^oc £tar ^m 

^ice bí, 
Ac ní pe^c-ú ann aon rpéirt-bean, ni aon pé^Lc^n ná 

ainniji rhfn. 

Annr^n -oo ce^p^r Fémij;, gutt 5<xot t>ein an ab^irtc 

binn 
Do bio-ós *r "oo rPne^s 50 naé me, ^r -o'éirce^r 50 

n-Aire^c crtuinn; 
Ar níop b'r^-d -óom sutt réi"oe^"ó *oe -ójtuim é^TMn 

na Leac^ aníor, 
n^ poCAtl ceanan cé<von4, 50 mbeat) S^e-óLuinn pé 

O'fi br^tuise $iL gléim£ C15 réimgut 50 c^nc^ caom. 
nu^in a t^s^-O 50 -oe-ar rcLéipeac s^n crrdoc^-ó 540 
conn tatt cuinn; 10 tHdt 1 medtMr-ra níott toféi-oirt te béuVne x>o toeal) m^n 

oíor, 
|^n a ceApAX) gutt o'é a rcéat r^n nÁ 50 mbeAí> 
b^e-óluinn fé cÁit 5^n moitt. 

&\\ t&w&xs "oo bí CAOb tiom bt é^n beA5 as UtarcA'O 

fuinn, 
t)4 tAitneArhAC x>eAr néACA m^tt -óéAn ff -a x>uaii ó 

cttoi-óe; 
llíor o'reAtipA ^n muitt gtéiseat, cun an X)r<éACC puittc 

•00 CArAX) -Am ftige, 
tlÁ tAbAijic 005 -án ém bi£, 50 mbe-AX) 5Aex)tumn ré 

ciit sau rhoitt. 

CAmAtt roijt r-A ttéfó-cnoc, bí caot-fmic 'x\a CAire gtmn, 
t)A "óe-Ar -a cftoc ré'n nsriéin git, 'nA tjtéAmttit, t.Ajt 

ctoóAib bui*óe; 
tluAitt & prte^bAX) ré 'nA téimttig, ré'm *óéin-ré tAjt 

teAOAin crUm 
X)o c-as-at) ^n pottc r^ott-rhAic, 50 mbe.AX> 5Aex>tumn pé 

cÁit 5An rh 01 tt. 

ÍJAtt b^iteAr cmn &t\ crtéibe bí 5A0t boj; 'wa cúttr' a 9 

cigeacc, 
&V c^nax) H fot-bé^jtrA, ^r tédcc *oí t^tt cút 5ac 

m-AOit; 
<o\r m-Att ce^pAr-r^, "oom téitt-me^r, b'iAX> na bttérttte 

b.A r«ún x>o'n gaoit, 
ttÁ ce^cCArttieAcc ó'n tl4om-t)tto5 50 mbeix) 5<*ex)tuinn 

fé cÁit san moitt. 

An rhuitt, ^n rt^tit, -Ar ^n c-éan be^s, <Ar *n S^ot r^n 

-Am' bosAX) bí, 
Cun e^ccttAí ^n tAe rm "oo téttt-cutt 50 rUccrru\r< ríor ; 11 Ajur bne^CAim i<ro nM|t téi£ce4r, asur 5tdO"ó4im-re 

A\y CLanna Saoi-óeat 
«A -oce^nsd miUr réwiS ^ut 1 Fe péi™ óeapc 'na mearc 

5*n rhoitt. 12 t)eArmtn$itn -otnc-se, eme. 

t)eAnnui$im -ouic-re, éipe, a Uog $it mo ópoi'óe, 

te^nb te^c réin mé ó c-Aot-coir 50 pinn ; 

tÁ 5|tÁ"ó -ouic am ctéio-re, SV&'® Sae-óeatAC se^t 

gtmn, 
Ar te^np^T) 50 n -6^54*0 -oíoc, & éifte, 50 T)ít. 

T)o fe^ncur téige^r-r^ 5o cré-ónrh^tt nuair oír, 
tlu^n* bí r*igte ^s«r n^orh^ ^sur téi$e^nn-tucc r^ cfjt; 
flu^i|t t&SAÍ) n& cé4T)Cd 'r na cé4T>Cd t^p cumn 
Att toftg ^n téi£inn cittc re^t) cttéimre óc ctdtnn. 

T)o téige^r c^]t Aox) tlu^T), tdtt Ó tléitt, -ár tA\i eog^n, 
Ar tdft SeÁ&n mó|t ^n citéan-fe-dtt, ti# $éitt fii^&ffi t>í 

nómdro. 
C-djt p^-ottuis S^ittré^t, tdft ó RA$AtLAi$ ax\ teorhan, 
'S ir t>tte^£ tiom 4 rsédta cé gutt 645 ri^ F^T) ó. 

'S c-dft tlu di-óttí Ó ttlótt-óA -oe^g-rseot^ *oo téigeaf, 
t^tt emmec, tdjt Ueóin, a? t^tt ctteona rfoP-S^e-óeAt ; 
Ar motuigtm ^n fítt-rpiottaiT) am cttoiT*e-re 50 ctté^n 
tlu-dit* á v\\e&b&x\w cu§<\m rw^oince t&\\ gníom^ttt^ t>o 
taoc. 

A' riut>4t nuAir 4 téiT>im-re 1 n-^on páir<c T)e'n cfft 
Uaitne^nn a rsétm tiom cé maot curo -oí bíonn ; 
UxMtne^nn tiom rtéibce ré *n^ brt^oc-bttdc 50 mín, 
&T Cditneann tiom réinre na tié^nt^it 50 bínn. 

lr eot T)om m^ft cit^tt pé tit^ir r^ tíjt, 
CuiT) T)ínn 50 tiÁtumn, 50 -oin^, 50 Sftome, go meirnedtfi4il x)o \\éAb^AX) te r^obdtt ceattc *oo 

cumns ; 
Asur cuit) Dínn, mo téin-cjte-AC ! 5411 éifeacc 5-an bnig 

<\c, 4 éipe, 4 mÁfcditt, a 5!^"ó $it mo ctéib, 

11í múóp4|t 50 bpát lonainn 5Mt> ce-Ajtc x)uic féin; 

nuirriT) ^r f<mt<mx) ^n sráx) r^n 5<*n o^og^t, 

^Vr eifteocAix) 5^n rptea^óóar *°° Se-án t)uix)e na 
S^exnt. 

LábjtAim ^n Sdexnts 'r nf fédnp^vo-ra í, 
óf téitt sup'b í an S^e-óits Áp scdém-teAnsa bmn; 
tTlo cion be^s réin x)é4nr<vo tem fáogdt-rd S^c ní 
T3o rhéA-oóc-At) x)o péim-re T)o £té-cujt cun cinn. 

De^nnuigim x>uic-re, a éijte, 4 rédtcan mo C|toix>e, 

teanb teac péin mé ó cdot-éoir 50 ftinn ; 

ZÁ srtÁt) x>uic ^m ótéib-re SFÁX) SaexteAtac 5Un, 

SLwn ; 
t)e^nn-Acc opc! 50 n-éasax) ní cpéispe^x) mo tíjt. »4 t>ex\ntiACc Cu$Ait) a ícaua rn<Mte. 

1ponn— " The Bising of the Moon. ,, 

tJeann^cc cugarb-re, a fe^tid mxMte, 
Cojtjtuig S^e-óit cun s^irse cr^t; 
De>dnn^cc cu$^it) ó S^eóe^t^HD rh^itte^nn 
Ar t)ú|t sctteioeam ^cu rlÁr\. 
Ar mÁ froiccann r 1 ^ mo Vje^nn^cc 
UU151T) ré maft cá ^n rsé^t 
Curo AS^mn 1 "octieo cun c&tA 
Cujt a\\ ?eAT\A n^irhoit) S^cóe^t. 

X\Á t)íot) bu^ittc or<4it> nfjújt mto^ite 
Coirs n^ti cn^s^b^ <an cuwns; 
Uutsimro m-dti fjí na S^cr^in 
tált av a t)fur £>útt te^s^x) ríor- 
Acc -oo noccdtVdti 5<dn e^s^t 
t)ótdjt cedtic 6 rm-acc -oo'n cty, 
^\r "oo ttu^s^tVátt n^ rc^m^itt 
t)íot) -a TMtLdt) Ct^nn^ 5^oi"óe^t. 

Ar <<*n rot^r út> t)o t^r pt> 

Cé gutt c-Attt r^ ^ te^r r^t) cpát? 

uá ré ^r ^s^mn xxtt u*r4t> 

Ar -a T)ut 1 ne-Apc azá; 

an ctieroe-arh ce^ttc *oo rc-áip r^ 

1 n-^jt gcjtoi-óe 50 -o^mse^n Deo, 
&T feei-ó átr ^S^mn 50 54ir<ro 
ftáinfró ^r ^r n^raaro ceot. 

A-oriiuigim 50 r^m^tt camatt, 
tleam-fuime.amAit a? te^rh 50 teojt, 
<dr 5«n ctteiT) curo matt tUjt t>pe.dti4if> 15 5o 5|Mii§eAin cóip ^r ceapc ó Seón. 
-Ac AflOlf cá Á\\ sciaII ^s CAf^TÓ, 
Uinsunít) <vn ctear tA\\ oiw; 
Cuigfmft) nÁ futge^m ó'n Sacr^in 
Pioc, s^ n cpoit), x>'Áp sceapc 50 X)\\Át. 

De^nn^cc cusatb A|tír, <* pedtta, 

'S rsAOiU'ó beanndcc cug-Ainn anatt; 

Ar guróró ó cpoi-óe cun Rt$ na bf taicear 

5o bputgeam ne-djic ^s te^s^t) 5<*tt. 

5uix>ix>> \y\&n guit)im re> Áft scuinns so scn^s^m, 

XX\a\\ ir r<voa tinn an IÁ 

Cun so scuipeAm Ri<v$Atcar Sacron 

SV-An ^m-Aó <*r 1mr fáit. ift a ctAtitiA m-Aite 5A0it)eAi. 

£onn — " An ffldrotwi ttuat)." 

& Ctónna maite 5<aoit)edt nác r<vo4 Uo Áp jttgeacC 

te-at-rctidCdiste &s buróe-dnca 'n t)é^tttd; 
X)Ác fM-o^ tib s^n cftic aji Áft -oce^ns^m rhilif bmn, 

&r nác r^-OA Ub 5att-T)ti$e gár scaocat)? 
ffli'r va-oa tib. etr»sró. if mains beit T>íorh40in, 

fflatt ní b^mre^p -oínn aon geimeat 5<\n raot^tt, 
tlí bosr<Mt> 5^>tt a scumns so mbttaitit) paT) <xn p^obdft 

t)eit i bpe^pr^r ce^nc <*s muintian Cine^nn. 


'Sí éijte á|i x>cí|i, ^r CAnAimít) í, 

ttít a r^trwjit t>e pigeacc ré'n tispéin nsit; 

c^r^imír í <*r cuijnmír ^ttír 

A\\ áp ftótr'm caoin a sLéottdC. t)^ -óu^t Tríb beit 50 sroit)e, & Ctanna matte 5^oit)edt, 

X)a *óu4t t)íb ^n íncmn u^r^t; 
ílinne av\ cme a? x>íob po ^n lomdpcd s™orh, 

T)o cuirre-át) 4iwm r^ buróin ba fuati<M$e; 
tU 5^e*óit ÚT) "oo bí 1 sCtu^m C^irb mín, 

^r ^S t)é\at ^n Átd t)uróe so buat>rh<iti> 
A]t ^n mt)oirb-t)inn ^r ^t 1 Fót> í)ún X)ao\, 

í\\op rhirT)e t)íb ^ nsníorhdrtd tu-ATVdcCAinc, 

CurrÁ — 

1 sC^Latnn, t sCM|tttait)e <*r t sCdtditt tuimnise, 

tlíott ob Áp m>40ine <m ctiédn-cat; 
^r ^S f^ncdn^t T)o b'i^T) na SaetHt-fitt t>o bt, 

1 mbe-ótm^ ^n b^oigtt IÁ &t\ étsm; 
&p mutp nó ^r cír, ní bíofj meatCACC 't\A scporóe, 

tU t scdirmtttc na sctdroeam nt £étttedt>; 17 X)o Las^ib b'iax) X)A xMon, x>o pte-Annc^i'Oír cLAix>ttí, 
^r rs-dipfofr ^ maoin te péite. 
Cuftpi — 

11ío)t Dpe^t 1 ^ ^T) n-A Saexnt, cun s^irse-beAttc n-ó 
x)Cpé^n, 

11Á cun cúrr^í téiginn ^r rSPtoinn; 
Ar x)Á córhAttt-ó r^ti féin, ru-dift l)^nb^ ittx)-ttéim 

tTUlt " 1mr n-A TUorh av n-A SAOite." 
Ór"Oui$e-ACC -ósur téigeann i n-xMrge geibeax) 54Ó aon 

T)o tdj^óX) fé X)éin ^|t fínnre-dit, 
TluAitt bí -An cí|t reo m^r Laom rhótt-eoU\ir ^5 an raog-At, 

fé rciútt-AX) ^ ct-Ainne réin bd roosamait. 
CuttF-Á — 

11í r^ib earn-órh fití, nÁ tucc re^ncur X)o rsnfob, 

11Á tucc ce^ptA n^ nx)tigte a^ S^exteALAib ; 
Ar tucc re-Anma x)o bí, ^tt ^n sctÁittpS 50 ro-bmn 

1 me^rs u^irte ^sur ri$te 1 néifunn. 
Av r^ipir rm Apír nÁ ruit x>eirhniú 50 cttuinn, 

1nr na reAnA-tdttrnraí x>o'n cr^osAt, 
5o r»dib ceÁpx)4i£te r^ cí|t bí 50 noitce 1 ngac rli$e, 

>6\r ir mór te m-Aomearh 4 raotatt. 
CurF^ — 

1r rmne n^ hoix>tií azá acu r-an r^ cítt; 

1r finne ce^ttc-ríot n& n5^ex)e^t ran; 
1r rmrie, & cUnn^ cpoix)e, rS^c coranc^ ílóipn, 

Ar cá oti-Ainn beit 50 x)ítir S^exteALac. 
CwMtimír fé x)tvaoib ^ A q ^cttann &r bttuigean, 

Ac ^ón-ánn te buix)e^ncá ^n DéattLA, 
Af 50 x)eó na rtAXXdimír 50 mbeix) éipe r^oti attír 

o^n be-ann aici a\\ SeÁn Duix>e bftéASAÓ. 
Cufipi — 18 aíi 5Aet)e>At & SéateAs *oo'ti $Att. 

-ds riufrat coir na cAoiT>e t)o bíor-ra dttéin 

Í1u^i|t cuatd ^n caoine, mdjt fdoitedf, 50 5&4Í*; 
1 n*oeitte sac ttdinn x>e x>om íncinn bd téift 

" SMm ^t 1 <an n5dex>edt 4 £éitte<dr x>o'n Sdtt." 

X)o tedndr x>e'n cúttra dm fiubdt coir nd Cft-dgd, 
Ar X)o tedndx> x>e'n cumd-pottc te x>úcttdcc ^ni x>edix>; 
t)d fedftb x>dft tiúmrd mdtt UúgCdí ór dtvo : — 

" Sr-ám ^n <*n n5^et)edt d géittedr x>o'n $dtt." 

D'fittedr c'péir Cdmditt ■oom' bdite ,dnfor, 
^r má fittedr tiíoti rs^^r te cdndx> ó'n mbuix^in, 
tTldtt ^utt tuix>edr dji mo tedbdix> d' cedóc -djt dn n^doit 
t)íox> " Sttáin <*P dn nSdexmdt d géittedr x>o'n Sdtt." 

Am cox>tdx> 50 r^m X)om x>o tdtttd, x>dtt titim, 
Ue-dCCdifte X)Án& ^m' fÁtdt)-rd 5dn cúir; 
X)o pjtedbdr te x>drdóc, dó mdjt $ditt tdinij; cú&dm : — 
" 5pÁm a^ &x\ n5dex>edt d géitte^r x>o'n Sdtt." 

T)'eitti$edr ^P mdix>m dr Stiedmuigedr mo pednn, 
TVdimnSedr ™° tedbdtt dr brtedcdr ttoinnc jtdnn, 
Pé pux> x)o cedppdmn, 50 btdrx>d 'nd bonn 
t)íox> " StiÁm djt dn nSdettedt d géittedr x>o'n Sdtt." 

CÁ brior X)om nac rednt^d é ftdx>d ré ctó, 
Ar é rhúme m&\i dbdipc medrs re^n d^ur 05, 
tló é rsríob djt nd pdttdib dft 5ac Cdoib 'en ftóx> 
" SM'n djt an n5dex>edt 4 géittedr x>o'n SaU,." 19 tlí hAtfl tioifl t)ítoc-ceAS^r5 t)o rc^ipe lem línn, 
Ar Ce45*r5 "oo rcdippnn m^n rhaite lem Cíji, 
<\p cá £it> leir an -oce-AS^rS ro Ce^s^rs^tm -ofo : — 
" 5pám ^P ^n n5dex>e<M 4 $éittear t)o'n $4tt." JOHNNY BULL Ctlón. 

fonn — "A í)uine bí ciúin 50 róitt.' 

Aft -Aitie^tD^iti fóf an rs^ot 
tA\y Johnny Bull Cftón ó Sar-dna, 
1TI^\|t D'imcig -óá rhedifiditi 50 móft, 
T3e DÁttft Á\y "octteo te Cám^tt be^s? 
" ITIo maitis, mo c^oi, mo bpón, 
tTlo cuijire, m-Ati r^eot ten' ^itfnr." 
X)ein Johnny Bull cam ^ac tó, 
" Siút) 5^et)it t^tt rór 5^ mear ottm.' 

tluaitt -o'aittig vé crÁcc a\\ -ocuir 
5o náb&mAv bpúigce C4pcdigte, 
*Oo tunne ré S-Áift ^r tiú 
&V -oubaittc — "1r tiúm a T>C4t4m-r^n." 

11í bío*ó 114 Dé^t *oe gnát 
^Vc cainnc sup nÁ\\\ tiom ^ittur, 
A5 £4541 pc x)o muincip fáit, 
tll^tt T>t*eAm 5^n Áitfo gan c^tpbe. 

Cuttte^-ó ré cugainn -ottoc-cóip, 
Hitt Dpe^titt-oe 'n rót> 'na redr-aroír; 
tlí píttinne bío*ó 'na mbeot, 
Ac c^innc ne^m-cónt ^r earcainí. 

5oix) -dgur ctte-ACAT) 'gur c^m, 
>Ar rt^voat) 'gur peatt -oo cte^ccaroír, 
Cun suftb lonann tmn -oi^bat ^r 5<*tt 
>Ac sutt bu^ro ^n 5<*tt ^n c^m^rtuiSe-At. 

>d£ teip &\\ S^tt^io Áft mburóean 
X)o -óítntic 4 ci> 4 n-^t^tfó-á; 

21 Ar FAtlFAfó 50 bjtÁc ann flol 

t1<* nS^e-úe^l ba gfioi-óe i scdC^nnAib. 

rúi^e^nn Seán t)uit)e at\ fS^ol; 
'Sé cjuns 4 o|tóm te ka*oa 'noir 
5o brdnpiT) n^ S^eTnt 50 T)eó, 
X)Á -óe^tts-^nn-óeón^ 1 mt)^nbi\in. 

-A conic r^n ró-óiAn &\\ SeÁn 
tTU ci ré cjiÁit>ce re^ps^c, 
Ar nip^ ú^s-ait) niji 11540 p ^n oir» 
5o sctoire^m-nA cárc a cpe^rc^rCA. 

TVbúti rLÁmce a CUuina S-ae-óeAl 
ÓLdim-re bti^on, ^r -Atcuingim 
5o mAi|HT) f>ú\\ rtiocc pé ftéim 
5o -oeijie ^n cr^ogait 1 mtXanbain. 22 tios cAiuDne. 1 tlor C^enA r*5LAr-$tui<v6> 

m&v a\i rh-Air fé buax) buix)eancd Saexteat, 

tn^ ^tt ur r^ccn^ rotur píott 

Ctteixnrh Cpíorc, ciim ^m -aon. 

Comacc tíhc Coire x)Á mbeax) am ce<*nn 
T)o cuittpinn mo t^oin 1 gcéitt; 
UíorhfxMnn fé pe.ACCAib re^n 
taoi ófiíonn^ ce^jtc ré x>e^5-ttéitt. 

tJtiiccrainn ^r u^irteacc ^r S^oir 

ru ore-Att x)o bío*ó 1 tior cjtát, 

tlaAijt tAgax) mic-téi£mn tatt cuinn 
£é x>éin ^n b^ítt ba rhótt cáit. 

A f ean ctoóxx U^ca cím 
tem ^ir, ^n cuirhm tib avi XÁ 

huxmji m-Aiti 50 ru$4c r«^itic r^ cítt 

tTUn-Aig x>o rs^ob-d-ó -ou^m ^r x>Áin! 

^n cuirhin Ub ce^cc n^ nx>ub-$Att 
Cte-Aóc^x) r^tt ^r caimegníorih 
X)o tiu-415 S^r» cru-ág ^n ciúm-x)ite^m 
5ur teo av\ \>&\X ro tem taoib? 

Ac b'fiúx) é x)íotpuc x\& ng^tt 
Ue^cc andtt av otc 'na scjtome; 
Sainc £á nsiuog^ bí ^r pe^tt, 
Cte^cca cfie^c a? c^m san fít. 

><Xc x>Á rhéix) é mittceacc X)o n^iti^x) 
Ceip dijt ^n medtt ro x>o toc; 

23 f«anK«m") S° t>eilte ^n 'ooríiam, 
-A Ruif, oo catMit pé x)e^£-cpoc. 

ni^oi-óre*\n 50 n-aií) n^onbúp pó Cftí 
*Oe cpeit) tpéin Vu£dix) 'at> \\é\)\ 
ó |té pAÓcn* rhons^tg fírm, 
5un te^s^ fí°r "OuAt/oac c-AOiti. 

Uít) Bfotnfceoil tMop ^ cpe^t) 
Cus "ouic reacc fcpcix) so ríop 
T)e Corh-AtttXAií) f^ccn^ tuitt p^t 
-A ceatt cpíon £U\r, *oon ceoit-crvíc. 

ir cú Uor Aitititt rór, 

'S tjein so "oeo fé Áitvo-rhe-Af 

ÍTl^itiFit) X)0 r^^t 1 ^suf "00 óáit 

tlu^iti rhe^tr^ix) <aii c-dt "óem x)o c^e^ó. *4 cu^ti t>on. 

1 scuimne At\ zy&t& c^itim 50 r^m, 

1 scuroe^ccdin gjiá'órh^i^ S^ebe^tatg, 

Da rhi^n tiom ax\\\<áx\ Am teabdittín x>'rá5átt 

óf btnn ttom tw bÁrtt mo f\4°$4t At\r\; 

Zá r^oitire 5^n ctnnns, mr &t\ -átc reo 50 F*oti, 

^r be^tA x>o'n cpoi*óe te r-ág-dit ^nn, 

5^n btiúrs^fi, 5^n o-AOir, 5^n rotr<om pumn, 

Ac r^og^t roc^ir, ^oibtnn, .Átutnn. 

I 
Lucc tétgmn annro ca, 50 ríott-$^ex>e,óLAC 5r»áx)4*£, 

A5 obAir» 546 ti -A|i r^ot^t 1 ? 

Ar cr^tnón-A 'n>A rtnx>e coir r^t^Se bíx> 

^5 rogtuim 'r ^ rsin'ob n-A 5^ex>tt5e; 

tTUft beac^ 1 5C|iUiceóis, tean^ix) x>Á n^nó, 

T)'oix)ce 'f x>e tó 5<xn rc^onax), 

Ar betx> -45411111 fór, coruvó mait mófi, 

Aji obdir* x>e'n cróftx> ro 1 néttnnn. 

A\\ éA'o^n Á\\x>Ám, 1 me^rc rc^n^-cjt^nn mbjté^g, 

O ^s^inne iroir S^exMMt^c, 

'Ar nít ce^vo 45 ^on bib ce^cc nÁrt n-^tee fAt\ ^tz, 

Att e^5U* 'n stt^X) g^t 1 5c^oc^x>. 

Ac zá rn^i^ce^r r-ó-mótt te r^S^it ^nn, ^r ceot 

5^c iri4iT>eAn bne^g ^ógtti^itt ó éan^ib, 

T)o cuipped'ó ^n cóiji ^jt tutrre av ^ft bfión, 

-Ar tni^sr^X) 5^c ^on crópx) tétn u^tc. 

An &\\ n-.A5.01t) AXWAt zá cuan ctutm^ti r<ám> 
Ar tonnt^vó 'na bttágatx) 50 5tése.dt; 
&V w maixnn beit 45 r^-Ám ^tt ime^tt na cjag^ 
1r ^oibtnn taji bár<ti Té 9 t\ nsttétn n^tt; *5 Ar cpátnóna 50 ciúin 1 bfOÓAip mo Jtflin, 
1 mbáixnn 50 rús-dó, fé-Anm-Ais 
bfiAitim átr\ cnoi-óe ríon-uacc^ti an Stunn, 
Ar Át<s) y as pínnce zaoT) tetf. 

?ot tiAtp bíonn rsoiutfóe^cc ^samn coir *? ctge, 

<\r ceol A\y & bpíb ó ítl-Áipe; 

*\r reineari^tnc 50 r-ó-uínn a\i -dn sctáiftrig ^nn bíonn 5 

A'r 4riipÁin ^S«r tnnncí btte^Sta; 

Ax\ geatAC se-At r^ rpéit 1 , ni^tt U*mp4 móft sté, 

Cuipeann x>ttdoix)e4cc &y Áp scéttt irx) oix)óe, 

Asur medttann c^tnnc féirh t-Aji bttU4caib Án mbéAt, 

-A noccann •oonrnn-rséat Á\i ^ctiofóte. 

T)Á gcuitunn-re ^m x><ín a -octtitte^nn ^n Áic 

"Oe'n riiotax) ^r x>e'n cátt 50 pó-beacc, 

'Sé , -oé^t t f^'0 mópán nÁ \\Atfb ac ptámár 

$4 tiíotftdX) s^n Átpx> ^m rseot-r^, 

Aó cpetx)ix) mo rsé^t sup me^vo bpe^S é, 

Coir cudin git 1 mbéat a 9 criite; 

1xjtp btnne^r na n-é^n a? curhttdcc ran Aép 

1r rtdice^r x)útnn é a\\ ^itne^óc. 26 4ii ceartRAC D05 tiu. 

Ceot éan óv mdiT)in, 

Coif cige ap ótt-Ann^ilc), 
Cómapcd *n C<Mip<M& tnjig tíijt 

Saogat ru^irc ré ^ice^r 

t>píg Deot)ACC ^r dnam 
5o jt^it) 45 ^n C^pn^c ro 'óúinri. 

t>otiti^T) ^5«r e^rcaitic, 

X)?az star a? CALam, 
tDeifte^nn ^n cCatit^c t>os cúgainn. 

ílu-AS-ótttc ^p g^t^ti, 

te^g^x) ^ti ^n rnc^cc^, 
Cómácca ^n 0^11^15 fcuis úiji. 

T)^oine tM cirapc^ 

5-An neattc ionc^ c^irce^t, 
1r t)tteig teo IÁ C^ri 1 ^^S t)ui5 úifi. 

14T) ro ttf caicce, 

Ve<vó 'n Seimttit) r^ te-Ab-Afó, 
t)e^nnuigix) -oo'n C^r^c fcog útt. 

S^mna 'r tM taga, 

téimix) ^r ppe^b^ix) 
€t<ic ttfiAitro ^n cC^t^^c I005 újt. 

ílít ainmróe re^ji^inn, 

íli motuige^nn nu* fce^t^, 
tlu^itt c^s-ánn ^n cC^n^c t>os cúgdinn. 

Aníor Cftro ^n •ocdtam, 
tU neoiníní cas-ann 
te tinn <aii C^ttr-Aig &U15 úijs 27 Agur btiitfnf •oeAr-A 
S-a broitin óúgAtnn pne-dbAnn, 
Aoibmn & -oce^cc r<*n T>o'n críut. 

An reipmeoip r^tcrhAtt, 

1 bpeitnt snót^ ir 4ibit>, 
t1ti^ijt 4 tagdnn ^ n cedFF^c bos; cú$4inn; 

A feifjte-dó s^btA 

&S oun piijtc -d' tear^ 
-Agur, "na ! Wa aíyí4\c tib!" m^ft ciúin. 

Cá re-Aji eite &* sr^r^» 

1 bp-Áiftcín & gte^nn-A, 
^Sur beipc fcatt &' teat-a ax\ múiji, 

<CÁ rciotáin £Á nse-dittt^ 

A5 mnÁib i ns<*ó b-aite, 
xXoibmn teo C-drr^c t)og ú> 

^ditce 'sur tmc^t) 

Cé-AT) páitce ríoti re^r^im 
óm cjtoi-óe roim ^n C^rjt^c 005 úrt. 

1Tlotui$im*re nuA-an^m 

Am' copjtuige s^c mxMT>e4n 
ó tiinis an cO^pjt^c r° óúgAtnn» 

íjt^oc dgur Aiceann 

A|t ctAit>e ar ap te^CAtn 
T)om cuifteann an c6d|tftdc 1 n-iúít. 

Y\a pfté^ciin ap irmiTHn 

A Scainnc pém %Á CAr-at* 
Uom cuijte^nn an ce^ftjt^c i n-iúit. *S VUin ósa W teacam 

A y léimtut) le ce^fb^c, 

Agur 5<amnd pa xy\a6a a } riufcat, 

Ar CéAV nut) A Í)eA$CA\XX, 

Wóft-timcedtt axx\ tairce-dt 

T)om cuipeann an c6app4C \ n-iúiU 

&x\ cpÁc r^n 50 T)Cd54it> 
ílu^ip beit) étpe 5^n ceans^t 
A' eatceam a x\£a\\x\a\& ÍH115 úip, 
^5ur mire a\t\ X>eAtA\t> 
Cun oiinín a TjpeACAT) 

Asur r^-re 5*n s^ujt 50 rúS^c ! «9 sl&n leis <mi <\tmán. SlÁn teac, 'Abttáin bttAondig, 

A mí X>os flft; 
Stán te-ac, ^r be<vo 50 -oé-aivAC 

ó caoi f4 cpubdt. 

Cuijup bjt-AC bpeág péir* gl^ir 
Ajt itéi-ócib tTlurádn; 

Cuipr bn^c b^eág rén< guir 
^r 5tAr-*ouiue^bAti. 

Cuipr ne-attc r^ "opeAm aorc-A 

5un t^g & pu&Ai, 
Cuipr b^ ^s med|i-léimjitg 

t)í re^t s^n tút. 

Cuipr ceot 1 min-édnUMt 

t)í citit 50 ciúin, 
Cuijtir cló &v p<vúain -ftéibce 

t)í tom 5au ótóit). 

SlÁn te-dC, 4 rhí bitAonac, 

Stin tec •óttúcc, 
SLán te-ac 50 T>cigift pém -óém-re 

Aftír ic fiuftal. 30 Semn-re & cuac, 

Ó tÁHAS Fé'n T)CU4it, 
Tuilte -oec' fu-dtttc-ceot t>ínn -oom, 

A t)4inpix) x)íom t)U4tttc, 

A c^icnpm tem ctu<Mj\ 
óf m-Aic tiom 50 mu^ft x>o CAOin-poftc. 

T)om cuitnjt i n-ttfit 
An cpat rona úx) 
Hu-Air tMnn-re 50 rús-ac mei^ójie^é, 
Coir cige cúg^inn ^ji cu^ip*o 

tlUAIÍt td5<VÓ 4VI CU4C 

T)i|t nsteann-na ^p úpu^c n^ nAix>te^n. 

1r mmic x)o ótor 

Sá SÁip-oín coir ct£e 
-As étrce-Aóc te tnnn-guc cu^tce; 

&T & rattie 50 Cftuinn 

Ar <an étnin De-as tMox> 
tH^tt teanitnín x>e^r pve r^ cu*xtiro tét. 

1r 'mó btt-Ain fdTM cttuaix) 
Cujit^ óíom-r-A, 4 coac, 
ó cuAt4-r<A x>uan óc f4rii4il-fe; 
Ac ir t)inn ttom sác CfiÁt 

nu-Aijt ctoirim x)o rtÁx), 

tn^jt cá •ott^ome-Acc -oom tajt t)á>|t tc t^tu^tdtt*. 

5^n ^riift^r av "Oom<xn 
Ci teanóAí ^noir -ann, 
Oc gtóp r^ sert spe-dnn ar ruatnce-ar, 3i Wa!< t>o $eit>mn-re <vn c-Am 
T)o Oíor 5<*n eoUr aiii ceann, 
Ar SttpO longancAC tiom taOdipc na ctuióe. 

Ar -anoir vém bím ruaittc, 

tludin ófm cu &t-uA\\i, 
&' gtuAireacc -Aji cudi|vo C|tí Cijtinn. 

tec " cu cú M t)os t>u<vódc, 

5o ceotriid|t ^m ctuair, 
niA|t ní h^nn^rh a ttuais ré téan -oíom. 

tean ojtc 50 bínn, 

A óudióín a c|toi"óe, 
tec Aon-poittcín ^oittinn Aettdc; 

itlo i;pÁx> é x>o ceot, 

V\Á rcaon *oe 50 póiv,. 
t)eAnnACC aji -oo £t6p, 4 éin T)eir 32 


is <xoit)inn nom mo saoS&i* 

£onn — " t>e<sn T)ut> á' SteAnna/' 

1r ^oibmn Uom mo fAOgat 
5o mtntc <*r me am aon, 
<\ii fcrtiti ré'n rpéi^ iro oixióe; 
Sotur se<*t ó'n pé, 

nó rot^r t^s n& péatc, 

nó s<*n ^s^m éan té<*r ^m' comnteAóc. 

1r lon^nn tiom mAp rséat 

An báirx^eac ann ar an g^ot 

nó teoitne bos x>e'n &e\\ Atn' ftíobat); 

1r mó a cuipim rpéir 

1r tíá ní-ótit> rw S<*n bjiéas, 

ná 1 nstios^n bos baot rid n-OAOtne. 

Aoibtnn tiom an oe^td 

t>íonn ^s^i^T^ <*' cairceat 

Upí 6ipe na re^n crne^b átuinn; 

Ctotrnn ceot ó'n ^bainn, 

Ctoipm ceoi ó'n nstdire. 

A'r ctoirim ceot ó'n sc^irín x>Ána; 

Ceot x)om ém <>s cancdin, 

Ceot T)om sLóft na n-e^r^c, 

Ceot x>om ytidtm na map** ap cpÁgannAib, 

ne^pc &m flátnce bpAittm. 

^mutj; i lÁv t)ó teacan, 

^Ar i n-udisne^r An gteanna brteáS gtair. 

n> hotirs^X) ir mait tiom. 

í)á mópÁn maome ^r eattatS, 

lli r^oS^t ircig i scatain SMnt>4» 33 Ac ipur so-at co>r nvdpA, 

l t>fM"o ó'n moót^ft teutan, 

llUrp 4 ré»t)pcMt) 5^ot ^n-oe^r t^F fÁit cú£Am; 

HUft 4 léigfinn-re na tedOAip, 

&T S^óp na "oconn ^m' rpn^^5^"0> 

<Xr m^p a scúmr^mn-re gan oac na Dánca; 

Ip ^nn mo c*iUn 6A[tp^inn 

Ar oa fudijtc mo f-dogdt 'n-A naice, 

'S nác mAirs n-ác maft pn azá 'sam. 34 pnmuín tM mein tem cnoi'oe. 

puipcín t>4 métn tem cttofóe — 
putjtcín 4n éin 4t* ctt40tí>, 
1 -ocóir 4n t4e ró'n *ocíti, 
1 néitunn. 

Sc4ipe4nn réifre C4om, 
C^n-Ann éin r^ coitt, 
Utt4tnón4 sréme oufóe, 

b4ó té4n -otom. 

Ceot wutÁmin C40tt, 
Anu^r te pin coir ctge, 
Ceot oet?t át&r cttofóe 

1r fé^n -oom. 

Sétmnt-ó bó 'r 4 t^otg 
xXr méttedc U4n tió-omn 
'S 411 c-40ti4it>e 4' peA < oui$eAt — 
11 Ác réAtwb&tiÍ 

Coite^c 45 StaotMe 4jt ct4fúe; 
tló ceAjic coir neit) 4* m40foe4ríi 
5ttr r«5 P uo bpeAg out-óe, 
Stn ceot -oom. 

"YIa AmAcV' V "nf! M 
" 5o vévó a Uinfn oufóe," 
'S "ti4 4m4c Attír!" 

1r ceot x>om. 

<&rnt4iT> rm vo oíonti 

x*n ctte4&4t>ói}t pó'n -ocítt, 

-Agiir é 4* c«ti 4n crft 

S4 cfé DU15. 

35 " lló & oatte!" ir bfnn 
tTUtt )f>ottc ó'n ngteánn aníor 
Ar tiA X)á & ceacc 50 ^iStn 
"Oo'n buaite. 

ó'n sc^t^tft reo s^n c|ttc 
Tx^S^T) á batte ^ttír 
<dmdé fé'n -ocuatt matt & mbínn 
<\m óige. 

O cloc t láft mo cjtofóe, 
tHonn bjtón aíh' cpit) T>e fíop 
tlí CAitneann ttom étn nró 

S&n Á\c r^o. 

Zá -ouAtttceAr t)uó am' fn^ofóe, 
'S nf tu$a ttom r*oc nÁ baoir 
VU ntMoine reo tem taoib 

5^n -o^otidcc. 3<> TCAmiA *oo te<\nt>AiO. llturabÁ & báibín 015, 
lluir^bá ó ^ rhúijtnín, 
rluir-Abá -a b-áibín cóip, 
Cooait 50 ró£^c 4 tunnín. 

Co-aail -a £pÁ*ó £it 015, 

Couait 50 róiti a Mforpfti ; 
^ cuirte <* cttoiT>e 4 rtóp, 
CotMit s^n opón tec rháictun. 

tÍVanam mo ot^itín ó£, 
flVanam 50 "oeo mo báibín. 
CotjaiI 50 ciúm 50 róitt, 
tÍV-an^imín gteoróce átumn. 

So nseatdit) tll^c "Oé x>o rió-o, 
5o r^OAin go ceotrh^p spÁtjmAji; 
Vh '^nam mo otÁt beag 05, 
C^tn-Mt) 50 "°eo mo pÁifoe. 

Huir^bÁ a b^ibín ó»5, 
íluir^b^ ó 4 múipnin, 
Huir^bi báibín cóip, 
Co*Odit 50 ró$ac & |túmín. ucm ó'n uStx&R. 

A Cotuim & 6a\\a — 

"OtMjur^-o^r rséat "oo éuft cugac ó fom i 
•ocAOb 411 tedoaiit úx) ^suf feo annro ^noir me ?Á 
i^"ó príortnn 114 ng^ll s^n ce^vo ^s^m tno gnó 
•oo T)é4n4ni. Hí fea-o^r» <&' í>FuiSip é reo piú 
^iiiáin. t)eix) 4|t x>ctH4tt <A[t Sdr^na anocc, ir 
ctor "oom. tlí f e^-o^rt c<vo acá i n*oán T>úmn ^nn- 

ru-o. 

Ac 1 T)C40b ^n teao^itt, cui]i ^inm éisin &\\\. 
ílít ^on ^inm rocttuigte ^m' ^igne féin, &C ^noir 
•oíjte^c ce^p^r 50 n-oé^nr^T) " &n Caire $Attf) " 
^n $nó 50 m^ic. Amm AtÁ coir t)4ite é, m^tt 
•oéinednn ^n Ai*óte -Átfo-gteó u^ifte^nn^. tlít n>á 
n^mit^m rm mín. X>Á mt)ei*oír cuittpmn " Cai p'n 
CeotriMtt " ojic^, nó cí Caipn Caittotte." 

tDe^nn^cc cus-ac ^noir x* Cotuim, 4$ur 50 
n-éitiigrú 50 se^t teac réin ^sur tec' rhumcitt 1 
Scoifmaróe. 

Seacc n-ouine "óéas Trinn azá ^nnro. T)\& 50 
•oeo te S^efjit, ^sur 50 pAOjtAiT) Sé éift-e ó pn^cc 
5^tt. 

pexvoAti. 

Detention Barracks, 

Arbour Hill, 

Lu^n Cmscíre. 1913. 

&\\ ^n sctú-oac in^ T)C4inis ^n ticiji bí ^n médT) 

ro rspíoDt^ — 

" From a prisoner on his way to England. 
Who finds will oblige by delivering. 

" X)\á te S^e-óit so "oeo." íióua O'rt 5Ct0x>0iíi 

"tlí't & fjor ^sam," ^jirA peA-oAjt, " c\a azá 45 
pédc^tnc 1 n-mói*ó -an te^tMitt." t)ío*ó a fior atge, m^tt- 
rin, 114 cáiivoe ^ curoig Uom — ^sur <Mt n*oóig ní mójt 
te ttá*ó mo cui*o-re *oe'n otxdijt — 'gÁ cuji 1 n-e^saft ^gur 
1 gctó. 

Sé Uom^r Tldicite ir mó & cus com^ijite ^sur 
consn^m -óom. SeÁn tn^cStotUt'nác d£ur TTlíceÁt 
Cuite^nnátn áv an Sctooaitun, cuitte<\T)4n beittc 
btn-óeacdr pe^T)4iti 45 téigeam 'r as Aic-téigedm n^ 
óFpom^-ó. 

Vttíoc ^ti cé4"0 tté^m-ii^*ó A\y &r\ critáro dft Oóc^tt n& 
sCtoc 1 mt)4tte &t& CtMC. t>UAóditt *04jt o^mm 
Seor^rh tléttt 4 cus "oom-r^ é. tAtttiaim ^tt ^n téig- 
ceóitt be^nn^cc a c^tVáittc *oó rm ^ígur vo g^c -ouine 
eite azá tU4i*óce ^s^m — s^n mé réin a teigin 1 
n-oe^rm^X). 

cto vía scomiieAt, DOES MOT CIRCULATE 


BOSTON COLLEGE 3 9031 01192192 
BOSTON COLLEGE LIBRARY 

UNIVERSITY HEIGHTS 
CHESTNUT HILL, MASS. Books may be kept for two weeks and may be 
renewed for the same period, unless reserved. 

Two cents a day is charged for each book kept 
overtime, 

If you cannot find what you want, ask the 
Librarían who will be glad to help you. 

The borrower is responsible for books drawn 
on his card and for all fines accruing on the same. 


Jt